Hedbergs Trappa

Börjar vid Bondegatans sista höga stenhus, mittemot bussgaraget, och leder upp till Gruvbacken och Kvastmakarbacken och är uppdelad i tre sektioner enligt följande:

Bild 1. 15 steg, 9 steg och 14 steg.

Bild 2. 4 steg åt vänster till Kvastmakarbacken och 4 steg åt höger till Gruvbacken, förutsatt att man gått uppför den första trappan.

Sammanlagt 46 steg.

Troligast är att trappan är uppkallad efter Hedbergs malmgård, som ligger på Kvastmakarbacken 3. Malmgården uppfördes 1711 av faktorn Hans Westman och såldes sedan 1721 till handelsmannen Daniel Hedberg vilken upprättade fler byggnader på tomten. Släkten Hedberg ägde malmgården fram 1787 och har sedan förvaltats olika trädgårdsmästare tills Stockholms stad köpte egendomen 1900.

Om namnet på trappan inte härstammar från malmgården kanske det istället är, baptisten John Hedberg, född 1854, död 1916, ”Fattigprästen på Söder”, som fått denna trappa uppkallad efter sig? Hedberg bildade Ebeneserförsamlingen på Söder i Stockholm och var dess pastor 1883-1905. Han ägnade sig tidigt åt socialt och filantropiskt arbete och skaffade hem och fosterföräldrar åt tusentals fattiga och föräldralösa barn, upprättade barnhem där hundratals barn fick hem och uppfostran. Hedberg betecknas som en av den sociala hjälpverksamhetens pionjärer.

Om jag fick välja, skulle jag nog ha haft prästen i åtanke, än en handelsman, vid val av namn på denna trappa.

Den biten av Bondegatan, vilken nämns i början, hette fram till postnumrens införanden: Ringvägen. Förmodligen fanns det en tanke att nuvarande Ringvägen skulle fortsätta runt Sofia kyrka och Sofia skola och småningom förena sig med Folkungagatan och på så sätt bilda en ringled tillsammans med Hornsgatan i andra änden. Det är bara att konsultera en karta för att förstå tanken.

Stängt för kommentarer.