Mamsell Josabeths Trappor

Mamsell Josabeths Trappor

Börjar vid Tjärhovsplan och sträcker sig upp till Stigbergsgatan. En trätrappa som slingrande klänger sig fast efter berget och är vänlig att gå i. Troligen byggd för att underlätta tillträdet för elever, som kommer bussburna, till  de skolor som är belägna på Stigberget.

Den är uppdelad i fem sektioner enligt följande: 21 steg, 13 steg, 17 steg, 7 och 12 steg.

Sammanlagt 70 steg.

Mamsell Josabeth Sjöberg , född 30 juni 1912, död 29 december 1882, var en svensk konstnär och musiklärare i Stockholm..

Mamsell Sjöberg växte upp i en välbärgad familj där fadern var kanslist i Krigskollegium och modern mest sysselsatte sig med att läsa romaner. Utan annan utbildning än lite piano- och gitarrspel försörjde hon sig efter föräldrarnas död, som musiklärare i privathem i Stockholm under hela sitt liv, efter att fram till 1838 ha bott hos brodern och sedan hos vänner. Hon blev självförsörjande från 1837 och levde ett ekonomiskt knapert liv och flyttade till nya lägenheter på Södermalm hela tolv gånger. Mamsell Sjöberg var i sin samtid en känd del av stadslivet.

Mamsell Sjöberg var en konstnärlig naturbegåvning som tecknade och målade akvareller på sin fritid. Hennes stora arvtill eftervärlden är ett stort antal akvareller som skildrar den tidens vardagsliv i borgarklassens kök och vardagsrum och livet på artonhundratalets Södermalm. Drygt hälften av akvarellerna är från hennes små frökenhem. Bilderna är osofistikerade och naiva men visar stor målar-och berättarglädje. Stockholms stadsmuseum förvärvade 1936 praktiskt taget hela hennes konstnärliga kvarlåtenskap. Hennes verk har visats ofta på konstutställningar om Stockholm.

Stängt för kommentarer.