• Runt Mosebacke Torg

    Trappa mellan Mosebacke Torg och Fiskargatan

  • Runt Mosebacke Torg
  • Runt Mosebacke Torg

    Entrétrappa till Mosebacke Terass. 14 steg.

  • Runt Mosebacke Torg

    Mosebacke Torg, 4 steg.

Runt Mosebacke Torg