Sågargatan 7

Sågargatan 7

Entrétrappa för de boende på adressen.

Tidigare låg det i hörnet av Sågargatan-Åsögatan en trätrappa, uppförd på höga plintar och sättsteg i trä. Trappan revs i samband med upprustningen och moderniseringen av de fallfärdiga kåkarna, numera ”Kulturhus”, som ligger skyddade av planket som omgärdar kvarteret Sågargatan, Åsögatan, Lotsgatan och Skeppargränd.

5 steg.

Stängt för kommentarer.