Södermannagatan 32 fullscreen

Södermannagatan 32

Denna lilla obetydliga entrétrappa, (skymtar ner till vänster i bild) omfattande tre steg står att finna mellan Bondegatan och Skånegatan. Adressen är dessutom belägen på, säkerligen, Stockholms kortaste gågata, vilken mäter endast ett enda kvarter. Det var butikerna på gatan som drev fram detta, främst med butiken ”Grandpa” som en tung frontkämpe. Butikerna ligger på andra sidan gatan från den lilla trappan sett.

Sammanlagt 3 steg.

Södermannagatan (Södermalm. Från Katarina kyrkogårds södra port till Hammarby strand). Ehuru man till följd af en del nyare stockholmska gatunamns form skulle vara frestad att antaga detta namn syfta på den frejdade kompositören Söderman, föreligger här dock endast en mycket olycklig omändring af ett gammalt namn, Södermanlandsgatan. Denna lika onödiga som språkligt oriktiga omdöpning ägde rum 1885.”

Källa: Stockholmiana I-IV, sidan 195. Projekt Runeberg

Dina väl valda ord här

*