Trappa vid Vikings Lines kontor

Trappa vid Vikings Lines kontor

Börjar vid Viking Lines kontorsbyggnad och leder, där den mynnar, medelst en dåligt underhållen stig upp till Folkungagatan.

En tråkig, fantasilös betonghistoria som är uppdelad tre sektioner enligt följande: 10 steg, 10 steg och 9 steg.

Sammanlagt 29 steg.

Stängt för kommentarer.