Stadsgården

Stadsgården vid ”Konsumhuset”

Vad man kan kalla en genvägstrappa. Förr i tiden, innan Stadsgården blev en motorled, avsedd för dem som skulle vidare och vandra på Stadsgårdens  södra sida österut. Numera främst använd av människor vilka har parkerat sina bilar i garagen under ”Konsumhuset” eller i området omkring, eller av de som ska jäkta med bussar och tunnelbana.

Den är uppdelad i sektioner enligt följande: 4 steg och 9 steg.

Sammanlagt 13 steg.

Stängt för kommentarer.