Albert Engströms Trappor fullscreen

Albert Engströms Trappor

Börjar vid Renstiernas Gata och leder upp till Cornelisparken.

En snyggt anlagd stentrappa vilken är lagd på ett, ur berget, uthugget fundament.

Den är uppdelad i tre sektioner enligt följande: 11 steg, 14 steg och slutligen 16 steg.

Sammanlagt 31 steg.

Stängt för kommentarer.