• Västra delen av Blecktornsplan

  Västra delen av Blecktornsplan

  fullscreen
 • Östra delen av Blecktornsplan

  Östra delen av Blecktornsplan

  fullscreen
 • Gården har flera ingångar, vilka har sin huvudentré från Metargatan 24-36

  Gården har flera ingångar, vilka har sin huvudentré från Metargatan 24-36

  fullscreen
 • Trappa upp till en platå.

  Trappa upp till en platå.

  fullscreen
 • Trappan vilken leder ut till Blecktornsslingan.

  Trappan vilken leder ut till Blecktornsslingan.

  fullscreen

Blecktornsplan-Blecktornsstigen

Västra delen av Blecktornsplan

Bild 1. En trätrappa som är marklagd och verkar sjunga på sista refrängen, åtminstone vad det gäller räcket. Den ligger i den västra delen av Blecktornsplan, vilken delas av Notvarpsgränd. Den leder till en gångstig och omfattar 5 steg, 6 steg och 7 steg.

Östra delen av Blecktornsplan

Bild 2. Denna trappa är en förbindelselänk från Notvarpsgränd genom den östra delen av Blecktornsplan. Placeringen gör det lätt för gående att ta sig till och från Blecktornsstigen. Trappan består av marklagda stenblock och omfattar 3 steg och 6 steg.

Gårdsidyll som ligger längst österut vid Blecktornsplan

Bild 3. Gården har flera ingångar, vilka har sin huvudentré från Metargatan 24-36. Trapporna på bilden går från den nedre delen gården och upp till den högre belägna delen. I fonden ser vi en trappa anlagd i vinkel omfattande 7 steg, 7 steg och 4 steg.

Bild 4. Denna trappa, som även syns på bild 3, om 7 steg, leder upp till en platå där bänkar och ett bord är uppställda.

Bild 5. Den sista  bilden, visar trappan, om 3 steg, 2 steg och 2 steg, vilken leder ut till Blecktornsslingan

Området Blecktornsplan-Blecktornsstigen sammanlagt 59 steg.

Stängt för kommentarer.