Borgmästargatan mot Mäster Pers gränd

Borgmästargatan mot Mäster Pers gränd

Trappan ligger i korsningen Borgmästargatan-Skånegatan och är en bra väg att välja om man vill komma in bland kulturkåkarna som ligger nedanför Sofia kyrka. ”Kulturkåkar” vilka klarade sig undan rivning när bygget av kyrkan inleddes. På den tiden fanns det antagligen inte särskilt mycket kultur i dessa hus och alla andra hus belägna på Vita Berget som försvann, utan antagligen bara fattigdom och elände, fylleri och misshandel mm. Det var stadens slum som bebodde det svårtillgängliga berget.

Omfattar 15 steg och 8 steg.

Sammanlagt 23 steg.

Stängt för kommentarer.