Ceders caféområde

Ceders Café

Stentrappa i två sektioner enligt följande 6 steg och 3 steg.

Sammanlagt 9 steg.

Ceders Café byggdes i två omgångar under tiden 1910 och 1920. Militärmusikern Bernhard Ceder och hans hustru Emma hyrde ett litet torp, vilket tidigare varit bostad åt Parkvakten och var de drivande krafterna i att caféet iordningsställdes. Jag funderar i riktningarna att musikpaviljongen, byggd 1907, som fortfarande ligger kvar, och hålls i skick av Stadsförvaltningen, var det som gav Ceder en idé om att det kanske skulle bära sig, att under sommaren bedriva viss servering alldeles i närheten av paviljongen. Förmodligen satt kanske Ceder själv med i någon av de bleckblåsarorkestrar som under sommartid underhöll publiken. Publiken var väl de, vilka bodde i trakterna, alltså Vita Bergen och de områdena var inte befolkade av de mer besuttna, utan snarare av de mest utslagna och fattiga.

Vitabergsklubben (VBK) var en fristående ungdomsförening under åren 1945-1954. De drygt 100 medlemmarna bedrev själva en varierad verksamhet med kulturella inslag. Klubblokalen var Ceders Café i Vitabergsparken på Södermalm. Kommunen lät föreningen hyra den nedgångna lokalen, ett år i sänder, utan kostnad mot att de renoverade och skötte den. Lokalerna rustades efter bästa förmåga upp av de ungdomar, till en början en tio- femton eldsjälar, vilka med självanskaffat material och medel småningom fick ordning på lokalen. Även en estrad uppfördes utomhus och där har enligt utsago många kända artister uppträtt under VBK:s tid.

Byggnaden brann ned i två omgångar i anlagda bränder 1969 och 1970 och i dag minner endast några plintstenar och denna trappa, norr om Ceders Café, om en epok som gått i graven. Det finns vissa planer att återuppbygga någonting liknande, men det blir väl ingenting av dessa.

 

Stängt för kommentarer.