Columbus Hotell, gården

Hotellet ligger på Tjärhovsgatan 11 och har en rätt stor gård med ett antal ingångar Mitt framför hotellet ligger den lilla parken Droskan.

Bild 1. 4 steg till hotellentrén.

Bild 2. Tre dörrar ackompanjerade med var sitt trappsteg.

Bild 3. 2 steg leder till dörren märkt nummer 1.

Bild 4. I gången finns 2 steg vilka mynnar mot en blindvägg.

Sammanlagt 11 steg.

Stängt för kommentarer.