Entré till Tullgårdsskolan från Tullgårdsparken fullscreen

Entré till Tullgårdsskolan från Tullgårdsparken

En övertäckt gauloiseblå trappa i sten och betong, vilken leder upp till en bro och en ramp. Bron till höger på bild leder till skolentrén och rampen in till Tullgårdsparken.

Trappan är indelad enligt följande: 8 steg och 8 steg.

Sammanlagt 16 steg.

Stängt för kommentarer.