Erstagatan 5

Erstagatan 5

En trappa troligen avsedd att underlätta för dem, vilka arbetar eller bebor höghuset ovanför, och har parkeringsplatser nedanför densamma eller hyser sitt fordon i intilliggande garage.

Trappan är i två sektioner, 13 respektive 7 steg, och vinklad nittio grader.

Sammanlagt 20 steg.

Stängt för kommentarer.