Frans Schartaus Trappor fullscreen

Frans Schartaus Trappor

Leder vackert upp efter berget och är en relativt nyanlagd trappa från Stigbergsparkens nordvästra hörn, upp till Frans Schartaus institut, numera ett vuxengymnasium, och Stigbergsgatan. Trots sin längd är det en ganska lättgången trappa med sina många vilplan.

Är uppdelad i tretton sektioner enligt följande: 5 steg, 11 steg, 5 steg, 7 steg, 7 steg, 5 steg, 6 steg, 7 steg, 7steg, 7 steg, 8 steg, 8 steg, 6 steg och 7 steg.

Sammanlagt 89 steg.

Stängt för kommentarer.