Götgatan-Urvädersgränd

Götgatan-Urvädersgränd

Där Götgatsbacken nästan har nått sitt krön, stiger denna trappa mot en än backe, vilken småningom mynnar till Mosebacke Torg. Till vänster på bilden, det bruna huset, heter Bellmanhuset och, just han, Bellman levde några år av sitt liv där. Vilken del är inte bekant.  Numera stamhus för Par Bricole, en ordenbrödrasamling.

19 steg

 

Stängt för kommentarer.