• En av två stycken identiska entréer

  En av två stycken identiska entréer

  fullscreen
 • Den andra av två stycken identiska entréer

  Den andra av två stycken identiska entréer

  fullscreen
 • Den ena av ytterligare två stycken identiska entréer.

  Den ena av ytterligare två stycken identiska entréer.

  fullscreen
 • Den andra av två stycken identiska entréer.

  Den andra av ytterligare två stycken identiska entréer.

  fullscreen
 • Entré till restaurang Sjöjungfrun

  Entré till restaurang Sjöjungfrun

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-78

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-78

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-78

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-78

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-78

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-78

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 49

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 49

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 61

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 61

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 29

  Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 29

  fullscreen
 • En i vinkel anlagd trappa som för upp till Tegelviksgatan

  En i vinkel anlagd trappa som för upp till Tegelviksgatan

  fullscreen
 • Sidoingång till Tegelviksgatan 37.

  Sidoingångar till Tegelviksgatan 37.

  fullscreen
 • Sidoingång till Tegelviksgatan 43.

  Sidoingången till Tegelviksgatan 43.

  fullscreen
 • Hammarbyhamnen-Alsnögatan

  Hammarbyhamnen-Alsnögatan

  fullscreen

Hammarbyhamnen

Hammarbyhamnen mellan Nätgränd-Mjärdgränd

Två stycken identiska entréer med 4 steg och en grind. Sedan följer gårdstrappor med 5 steg och 4 steg innanför grinden. ( Bild 1 och 2)

Sammanlagt 13+13 steg.

Hammarbyhamnen mellan Mjärdgränd-Tullgårdsgatan

Två stycken identiska entréer. En trappa som är kopplad till muren och leder åt två håll innehållande 12 steg i varje riktning. (Bild 3 och 4)

Sammanlagt 24+24 steg

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

En hemsnickrad trappa till Restaurang Sjöjungfrun för att göra serveringen utomhus mer tillgänglig. Huvudentrén ligger på Tegelviksgatan 85. (Bild 5)

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

Bilden är tagen från hamnen där kröken upp till Tegelviksgatan tar vid och där busshållplatsen ”Färjeläget” är placerad. Till höger om trafikmärket skymtar skylten till Restaurang ”Sjöjungfrun”. Fyra avsatser om två steg. (Bild 6)

Sammanlagt 8 steg

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

Tagen från hamnen och trappan är en slags entré in till ett litet grönområde, vilket med största sannolikhet kan nås från huset i bakgrunden. (Bild 7)

7 steg och 6 steg.

Sammanlagt 18 steg.

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

Bilden tagen från Norra Hammarbyhamnen och även denna trappa leder upp till ett grönområde men är samtidigt en förlängning av Tengdahlsgatan, dock endast för gående, mellan Tegelviksgatan och hamnen. (Bild 8)

5 steg, 4 steg, 3 steg, 3 steg, 3 steg och 3 steg.

Sammanlagt 21 steg

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 71-87

En trappa som leder igenom en liten park, (om man kan kalla den park) omgiven av ganska svulstiga kvartsrunda former, vilka i sin tur utgör fundament för gångvägar till bostadsentréer. (Bild 9)

5 steg, 9 steg och 8 steg.

Sammanlagt 22 steg

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 49

Förankrad i muren ligger den ena av denna typ osköna trappor med sin barnvagnsramp närmast muren och ett mer gångvänligt alternativ mot hamnen. Den omfattar 14 steg och 10 steg. (Bild 10)

Sammanlagt 24 steg

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 61

Börjar med en grind och leder in till en gård som verkar anlagd för att tillfredställa barn i första hand.

På bilden syns trappan om 4 steg, 5 steg, 7 steg och 8 steg som leder upp till Tegelviksgatan. På gården finns även två andra trappor den ena på höger sida om 5 steg och 3 steg och en till vänster om 5 steg. (Bild 11)

Sammanlagt 37 steg

Hammarbyhamnen-Tegelviksgatan 29

Förankrad i muren ligger den andra osköna tvilling till trappa, med sin barnvagnsramp närmast muren och ett mer gångvänligt alternativ mot hamnen. (Bild 12)

Den omfattar 14 steg och 10 steg.

Sammanlagt 24 steg.

Hammarbyhamnen/Mandelparken-Tegelviksgatan 37-45

En i vinkel anlagd trappa som för upp till Tegelviksgatan och omfattar 9 steg, 14 steg och 14 steg.

Nedanför denna vinklade trappa finns även sidoingångar, dels till Tegelviksgatan 37 vilken omfattar 3 steg, 3 steg och 5 steg. Sidoingången till Tegelviksgatan 45 är en smal passage i muren och en trappa om 9 steg vilken går under en trappa som i sin tur leder upp till gatuplanshöjd och som omfattar och 17 steg. Mycket trappor är det i denna del av världen. (Bild 13-14-15)

Sammanlagt 102 steg

Hammarbyhamnen-Alsnögatan

Denna trappa ligger i väntans tider och används nog endast av ett fåtal. Att den ligger i väntans tider kan förklaras med att det finns byggplaner för ett kontorshus, till höger i bild. (Bild 16)

Omfattar 10 steg och 17 steg.

Sammanlagt 27 steg.

Trapporna runt Hammarbyhamnen totalt 349 steg.

Stängt för kommentarer.