• En värdig entrétrappa för besökande till Katarina kyrka.

    En värdig entrétrappa för besökande till Katarina kyrka.

    fullscreen
  • En trappa för att de boende i Katarina Kyrkobacke 18 ska ha närmare till Högbergsgatan.

    En trappa för att de boende i Katarina Kyrkobacke 18 ska ha närmare till Högbergsgatan.

    fullscreen

Högbergsgatan till platån vid Katarina Kyrkobacke

Den första av dessa trappor, 14 steg, kanske var tänkt som en värdig entrétrappa för besökande till Katarina kyrka medan den andra, 13 steg, har troligen kommit till för att de boende i Katarina Kyrkobacke 18 ska ha lättare att ta sig ned till Högbergsgatan.

Sammanlagt 27 steg.

Stängt för kommentarer.