Kapellgränd

Bild 1. En slags ”ingång” till Björns Trädgård i norr, från Kapellgränd. Här är man på trädgårdens/parkens högsta punkt.Vinkeltrappa 11 steg och 8 steg

Bild 2. Trappa i mur 4 steg. Leder från Kapellgränd till en av två träkåkar som hyser människor, antingen som kontor eller bostäder.

Bild 3. Mellan de två träkåkarna på Kapellgränd finns denna lilla snutt till trappa liggandes om 3 steg.

Sammanlagt 26 steg.

Stängt för kommentarer.