Katarina kyrka och trappor däromkring

En kyrkogård där människor sommartid gärna ägnar sig åt solbad på de ganska stora gräsmattorna, eller bara att sitta på någon av de bänkar som finns utställda och fundera över livets korta stund och bräcklighet. En oas, alltså, för kontemplation och eftertanke, avskilt från stadens larm och stök.

Bild 1. Katarina kyrkas ingång från Södermannagatan. En portal vilken verkar vilja inbjuda till vördnad. Själva kyrkogården, som sådan, omger kyrkobyggnaden på tre sidor. Den norra delen begränsas av Högbergsgatans närhet. Trappan som leder upp är 10 steg lång och onödigt brant.

Bild 2. Paradingången från kyrkogården, i söder, har två entrétrappor och omfattar vardera 22 steg.

Bild 3. Ingången från öster, vilken sällan används till insläpp, har 8 steg.

Bild 4. På markutrymmet ovanför denna trappa, om 8 steg, brukar sommartid bedrivas en begränsad caféverksamhet.

Bild 5. Här finns även en marklagd trappa om 20 steg och leder till en sidoingång, vilken närmast kan betraktas som den verkliga entrén, enär det är där som insläpp till gudstjänster och andra evenemang sker.

Bild 6. Ingången från Katarina Västra Kyrkogata innehåller en trappa med 2 steg.

Sammanlagt finns 106 steg.

 

 

Stängt för kommentarer.