Lilla Meitens Gränd mot Sofia kyrka fullscreen

Lilla Meitens Gränd mot Sofia kyrka

Den vänstra trappan och ”mittuppgången” är de ursprungliga trapporna. Senare anlades den den högra av någon anledning, som jag inte kan förstå. Men det underlättar förstås om man om vintern åker kälke, kana eller skidor, att snabbare ta sig upp till backens topp, för att åter störta ned mot Lilla Meitens Gränds avgrund.

Vänster trappa 20 steg. ”MIttuppgången” 16 steg. Höger trappa 7 steg och 6 steg.

Sammanlagt 49 steg.

Stängt för kommentarer.