Renstiernas Gata upp till parken

Renstiernas Gata upp till parken

Där denna trappa slutar ska man titta till vänster och se ingången till Svenska Ords skrivarstuga. En i berget utsprängd trappa och med sättsteg av sten. Omfattar 12 steg och 19 steg.

Sammanlagt 31 steg.

Stängt för kommentarer.