Katarina Södra skola och Malongen

Trappor mot Katarina Södra skolgård. Båda trapporna är stängda sedan malongen upphörde som annex. Troligen spelar fallrisken för barn in och kanske även för viss förekommande biltrafik.

Bild 1. Norra trappan 19 steg samt gaveltrappa till Malongen, 6 steg.

Bild 2. Södra trappan 9 steg.

Sammanlagt 34 steg.

Malongen är det äldsta huset vid Nytorget. Det byggdes för den från Skottland invandrade Daniel Young (adlad Leijonancker). Här låg hans klädesfabrik, där föräldralösa barn från Danviken arbetade. Namnet kommer från Johan Christian Madelon (eller Madelung), blev i folkmun Malongen, som ägde huset på 1700-talet. Efter textilindustrierna har huset har tjänat olika ändamål under århundradenas lopp, både hedervärda och mindre hedervärda. Bland rörelser efter textilindustrierna kan till exempel nämnas nödbostäder, militärsjukhus, krog, bordellverksamhet mm. Från sekelskiftet användes huset i decennier som annex till Katarina folkskola. 

Malongen inhyser idag flera konstnärsateljéer, där bland andra Stig Claesson (Slas) hade sin ateljé.

Jag har tyvärr ingen bild på själva Malongen men på bild 1 skymtar ändock den norra gaveln.

 

Stängt för kommentarer.