Stadsmuseets trappa fullscreen

Stadsmuseets trappa

En väldigt stilfull trappa som leder ned från Ryssgården, till den öppna platsen mellan Stadsmuseet flyglar. Åldern på trappan är närmare åttio år, om man tänker sig att den byggdes i samband med Slussens stora ombyggnad, torde årtalet vara omkring 1930-35.

Trappan i sig är egentligen två identiska, spegelvända svängda parabler. Varje trappa är indelad enligt följande: 17 steg  och 17 steg.

Sammanlagt 68 steg.

Stängt för kommentarer.