Stigbergsparken-Frans Schartaus institut fullscreen

Stigbergsparken-Frans Schartaus institut

Denna trappa var den ursprungliga förbindelsen till Frans Schartaus institut. Det är en synnerligen brant och tunggången historia.

Den börjar försiktigt i parken med 4 steg för att sen sträcka ut i 30 steg. Där belönas man med ett vilplan med tillhörande bänk, mörkt och bra placerat för kurtis, för att sedan bjuda på den sista långa biten (den längsta sammanhängande på Östra Södermalm) omfattande hela 52 steg. Väl uppe kommer en smal, nästan igenvuxen stig, vilken småningom krånglar sig fram till Frans Schartaus trappa.

Sammanlagt 86 steg.

Stängt för kommentarer.