Tullgårdsgatan-Tullgårdsparken fullscreen

Tullgårdsgatan-Tullgårdsparken

Leder från Tullgårdsgatan upp till parken, vilken är belägen mellan Östgötagatan, Bohusgatan och Hammarby idrottsplats. En park, vilken jag uppfattar som tråkig, och antagligen mest används som passage. Kanske det sommartid är ett välbesökt ställe för både äldre och yngre. Jag vet inget om detta eftersom det inte är mina normala vandringsvägar.

5 steg, 7 steg, 1 steg, kort promenad, och sen 8 steg och 5 steg.

Sammanlagt 26 steg.

Stängt för kommentarer.