Per Anders Fogelströms Park

I den inhägnade parken, som ligger längs med Sista Styverns Trappor, finns trappor, vilka går mellan terrasser med rabatter, buskar och träd, gör det möjligt att gå lite bekvämare samma sträckning, som Sista Styverns trappor.

Parken är uppdelad i fem nivåer med trappor enligt följande: 5 steg, 15 steg, 5 steg och sen följer 5 steg av gråsten lagda med längre mellanrum, 2 steg och slutligen 11 steg.

Sammanlagt 38 steg.

Dina väl valda ord här

*