Allt skrivet av conny

14 trappor
  • Huvudingång
  • Öster ingång Tjärhovsgatan
  • Väster ingång från Tjärhovsgatan
  • Passage för varutransporter
  • Utrymningsstegen

Katarina Norra skola

Bild 1. Den pampiga huvudentréns trappa, omfattande 11 steg, ligger österut på Tjärhovsgatan och skolgården, men har konstigt nog, ingen entré direkt in från gatan. Vare sig från Tjärhovsgatan eller Nytorgsgatan.

Bild 2. Denna entré har en ingång, om 2 steg, direkt från Tjärhovsgatan.

Bild 3. Även denna entré, väster om huvudentrén, till skolbyggnaden har ingång från Tjärhovsgatan vilken sker med 3 steg.

Bild 4. Det här valvet, som skymtar i bakgrunden på bild 2, vetter mot en ingång till/från Katarina Östra Kyrkogårdsgränd med 3 steg och har en sidoramp för transporter.

Bild 5. Utrymningstrappan längst ut i väster på skolgården bygger cirka 105 steg i cirklar upp efter huskroppen. Den lilla trappan om 3 steg, till höger i förgrunden leder vad jag tror in till något som har med matlagning att göra. I bakgrunden syns början på Södermannagatan.

Sammanlagt 124 steg.  (Cirka?)

Danvikskanalen

Hammarbykanalen/Masthamnen

Danvikskanalens mynning vid Saltsjön. En vacker rundel är byggd för att hysa farledssignalen. Troligen såg den första fyren helt annorlunda ut med tanke på fundamentet. 8 trappsteg, som kommer från intet, leder upp till rundeln. Antagligen har platsen fungerat som tilläggsplats för färjetrafik på den tiden då färjor i större omfattning transporterade människor över stadens vatten. Då inte bara över Saltsjön, även över Riddarfjärden fanns det flera fasta linjer.

Nu består färjetrafiken året runt endast av  Djurgårdsfärjan och den lilla rutten över Hammarby Sjö, med  färjan M/S Lotten vilken avgår från kajen i slutet av Tegelviksgatan över till bryggan vid Kölnagatan i Södra Hammarbyhamnen, den så kallade Hammarby Sjöstad.

Färjan M/S Emelie trafikerar sommartid, för en avgiftsbelagd förbindelse, från Hammarby Sjöstad via Saltsjöqvarn och Djurgården till Nybroplan i centrala Stockholm. Får dessutom bistå M/S Lotten vid hennes eventuella driftstörningar.

Masthamnen fick sitt nuvarande namn år 1925. Stockholms namnberedning motiverade sitt förslag med: “En karta 11 januari 1774 över trakten, upprättad för upplåtelse av berget till Fredrik Lundin utvisar läget av den fordom, vid bergets västra ända, belägen masthamn.” Även på en ritning över Stockholms stora skeppsvarv från 1745 finns “masthamnen” markerad. Med “berget” åsyftades Fåfängan och Fredrik Lundin anlade där sin malmgård och sitt lusthus Fåfängan. Malmgården finns fortfarande kvar intill Masthamnen, kajen vilken numera är tjänar som uppställningsplats för containertrafiken till och från Finland via Vikingline.

Sammanlagt 8 steg.

  • Alsnögatan
  • Alsnögatan
  • Alsnögatan

Alsnögatan vid Tegelviksgatan

Vad jag tycker: Ett stycke förort med ”klass” byggt i den norra delen av Hammarbyhamnen. Stel och tråkig upplever jag denna byggnation. Men det finns ju värre ställen efter hamnen.

Bild 1. Trappan med 6, 8 och 12 steg leder från en gångväg, vilken går bakom husen på Tegelviksgatan, upp till Alsnögatan och skapar på så vis en passage för de som kanske har ingång till sitt boende invid Mandelparken. Huset till höger är samma hus med  balkonger på bild två.

Bild 2 och 3. Samma trappa, 12 och 11 steg, fotograferad ur två olika vinklar. Varför jag har gjort så? Jo, för att på bild 3, skymtar i bakgrunden Hovings malmgård.

Sammanlagt 49 steg.

Hovings malmgård (även kallad Hiertas malmgård) är en tidigare malmgård vid nuvarande Tegelviksgatan 13, nära Danvikstull på Södermalm. Gården uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och beboddes mellan 1842 och 1848 av industri- och tidningsmannen, Aftonbladets grundare, Lars Johan Hierta. Gården var då en del av Liljeholmens stearinfabrik fram till 1971. Idag hyrs byggnaden ut som kontor.

På 1770-talet lät färgaren Carl Gustaf Hoving uppföra en ståtlig malmgård vid norra stranden av Hammarby sjö. Han ägde även kvarnen Klippan som stod på nuvarande Danviksklippan. Det var en s.k. holländare, vilket betyder att kvarntoppen med vingarna kunde vridas till rätt vindriktning medan själva kvarnbyggnaden stod stadigt på berget. Kvarnen användes för malning av färg till Hovings färgeri. Byggnaden revs 1903. Malmgården ritades av arkitekt Casper Christian Friese i en nyklassicistisk stil.

Byggnaden kallas även ”Hiertas malmgård”, efter chefredaktör, Lars Johan Hierta. Han var även industriman och pionjär att i Sverige tillverka stearinljus. Produktionen började 1839 i Liljeholmen och företaget fick heta Liljeholmens stearinfabrik.

Redan några år senare flyttade Hierta tillverkningen till malmgården vid Hammarby sjö. Senare uppfördes i flera etapper stora tillverkningslokaler norr om malmgården, som då ingick i fabriken och var bland annat ingenjörsbostaden. En minnestavla ovanför huvudingången förklarar: ”Lars Johan Hierta fabrikens grundare bodde här 1842-1848”. Att Hierta lämnade malmgården 1848 var en följd av engagemanget i den sidenfabrik, som han lät uppsätta på närbelägna Barnängen.

År 1971 flyttade Liljeholmens stearinfabrik sin verksamhet till Oskarshamn. Därefter stod lokalerna tomma några år tills alla hus på fabriksområdet revs 1975-1976, med undantag för Hovings malmgård. På fabrikens plats uppfördes sedermera ett stort kontorshus. Malmgården stod länge obebodd och blev alltmer förfallen och vandaliserad.

Malmgården ägs av Stockholms stad som 1979 lät genomföra en genomgripande renovering. Byggnaden hyrs numera ut som kontor. I ramen för omdaningen av Norra Hammarbyhamnen uppfördes kring malmgården i början av 2000-talet ett stort antal bostads- och kontorshus. (Källa: Wikipedia)