Götgatan-Gotlandsgatan

Götgatan-Gotlandsgatan

En stentrappa anlagd på ett betongfundament och indelad i tre sektioner omfattande: 11 steg, 10 steg och 9 steg.

Till höger i bild skymtar, när bilden togs, en korvkiosk, eller kallas det numera gatukök?.

Sammanlagt 30 steg.

Stängt för kommentarer.