• Stentrappa från Folkungagatan

    Kvastmakartrappan börjar, kan man säga, vid Folkungagatan med en stentrappa om 12 steg

  • Kvastmakartrappan

    Kvastmakartrappan

Kvastmakartrappan

 Bild 1. Kvastmakartrappan börjar där mannen med bagen befinner sig och gatan han står på heter Kvastmakarbacken. Men jag tycker att trappan från Folkungagatan, en stentrappa om 12 steg, är den naturliga inledningen till Kvastmakartrappan.

Bild 2. Trätrappan som bär det egentliga namnet börjar vid Kvastmakarbacken och leder upp Kvastmakarbacken, som på ett underligt sätt har en namne, vilken går i en slinga till de nedanför, söderut sett, belägna fastigheterna på denna gata. Vad jag vill komma till är att, Hedmans Malmgård är belägen på Kvastmakarbacken 3. mitt emot utsiktsplatsen på Åsöberget.

Den är uppdelad sju sektioner enligt följande: 33 steg, 31 steg, 9 steg, 9 steg, 9 steg, 15 steg och slutligen 13 steg.

Båda trapporna sammanlagda 131 steg.

Stängt för kommentarer.