• Trappa mot Gröna Gården

    Trappa mot Gröna Gården

    fullscreen
  • Gröna Gårdens entréer är upphöjda och nås via två trappor

    Gröna Gårdens entréer är upphöjda och nås via två trappor

    fullscreen

Trappa mot Gröna Gården

Bild 1. Börjar, med sina 19 steg, vid Folkungagatan och slutar vid en ganska hög järngrind. Denna grind är inte särskilt smakfull utformad.

Bild 2. Gröna Gårdens entréer, vilka skymtar i bakgrunden, är upphöjda mot huskroppen och nås via två trappor. Den vänstra omfattar 11 steg och den högra 10 steg.

Sammanlagt 40 steg.

Dina väl valda ord här

*