Lilla Erstagatans Trappor fullscreen

Lilla Erstagatans Trappor

Denna trappa och gatan vid dess slut var, innan postnumren togs i bruk, en förlängning av Klippgatan, vilken sålunda sträckte sig från Fjällgatan till Sofia kyrka. Numera heter gatan med trappa Lilla Erstagatan, kanske med rätt eftersom Ersta sjukhus ligger på dess östra sida.

Trappan börjar vid Stigbergsparken och är uppdelad i tre sektioner enligt följande: 23 steg, 23 steg och 23 steg.

Sammanlagt 69 steg.

Stängt för kommentarer.