Thor Modéens Trappor fullscreen

Thor Modéens Trappor

Trappan börjar där Slussen övergår till Katarinavägen. På sin väg upp för berget passerar den ingången till, (vid tredje vilplanet)  Tunnelparken, för att slutligen nå Klevgränd. En hiskeligt krävande brant trappa, men dock inte helt oäven att gå i. Frågan är om Thor Modéen krånglade sig upp här någonsin?

Den är uppdelad i fyra sektioner enligt följande: 16 steg, 9 steg, 36 steg och 36 steg.

Sammanlagt 97 steg.

Stängt för kommentarer.