• Skeppargränd, stentrappa mot Åsögatan

  Skeppargränd, stentrappa mot Åsögatan

  fullscreen
 • Folkungagatan 166 till Lotsgatan är en lång, ful, tunggången och men ganska nybyggd trappa i betong.

  Folkungagatan 166 till Lotsgatan är en lång, ful, tunggången och men ganska nybyggd trappa i betong.

  fullscreen
 • Lotsgatan, trätrappa med barnvagnsramp ledande mot parken på Åsöberget

  Lotsgatan, trätrappa med barnvagnsramp ledande mot parken på Åsöberget

  fullscreen
 • Lotsgatan, trätrappa mot Åsögatan

  Lotsgatan, trätrappa mot Åsögatan

  fullscreen
 • Lotsgatan, trätrappa med barnvagnramp liggande på berggrund.

  Lotsgatan, trätrappa med barnvagnramp liggande på berggrund.

  fullscreen

Lotsgatan med sidogator

Bild 1. Skeppargränd, stentrappa mot Åsögatan: 6 steg och 9 steg. Gränden har också entréer in till de olika adresserna i gränden. (Se mer på Skeppargränd.)

Bild 2. Folkungagatan 166 till Lotsgatan, och är en lång, ful, tunggången och men ändå en ganska nybyggd trappa i betong. Den sista biten är dock den ursprungliga trätrappan, säkerligen renoverad någon gång.
Den är uppdelad sex sektioner enligt följande: 12 steg, 10 steg, 17 steg, 12 steg, 17 steg, 24 steg och slutligen 10 steg. Sammanlagt 102 steg.

Bild 3. Lotsgatan, trätrappa med barnvagnramp liggande på berggrund. 14 steg.

Bild 4. Lotsgatan, trätrappa mot Åsögatan, uppdelad tre sektioner enligt följande: 11 steg, 8 steg och 11 steg. Sammanlagt  30 steg.

Bild 5. Lotsgatan, trätrappa med barnvagnsramp ledande mot parken på Åsöberget, uppdelad två sektioner enligt följande: 18 steg och 9 steg.

Lotsgatsområdet: sammanlagt: 186 steg.

De tidigare boende på Lotsgatan och andra smågator på Åsöberget var ofta varvsarbetare vid Södra varvet. Även andra yrken med anknytning till sjöfart fanns representerade. Under bostadsnöden vid 1800-talets slut trängdes fattigt folk i de små stugorna, vilka slets hårt. Förfallet fortsatte till långt in på 1900-talet. Först 1956 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om att hela bebyggelsen på Åsöberget skulle upprustas.

Området är idag ett kulturskyddat, så kallat reservatsområde, som ägs och förvaltas av AB Stadsholmen.

Stängt för kommentarer.