Östgötagatan 95-Bohusgatan

Östgötagatan 95-Bohusgatan

En mellan bron över Östgötagatan och huskroppen inklämd trappa, byggd i sten och betong omfattande: 14 steg, 14 steg, 9 steg, 9 steg och 2 steg.

Sammanlagt 48 steg.

Stängt för kommentarer.