Lotsgatan 1

Lotsgatan 1

Entrétrappa för de boende på adressen.

Huruvida dessa bostäder är avskärmade inne på gårdarna från varandra, har författaren ingen aning om.

10 steg.

Stängt för kommentarer.