Parken Droskan

Två trappor om vardera tre steg leder in i parken, vilken är belägen i kvadraten som bildas av Folkunga- Södermanna- och Tjärhovsgatan. Parken har en mindre fotbollsplan som frekventeras livligt så länge snön håller sig borta. Förr, vill jag minnas, spolades här för en bana att åka skridskor på.

Bild 1. Tagen från Folkungagatan med Tjärhovsgatan i bakgrunden.

Bild 2. Tagen  inne i parken med Folkungagatan i bakgrunden.

Sammanlagt 6 steg.

Stängt för kommentarer.