Sista Styverns Trappor

Sista Styverns Trappor

En välkänd trappa, inte minst känd från bl.a. ”Stad”-böckerna, vilka är skrivna av Per Anders Fogelström.
En lite murrig trappa och den sträcker sig rakt upp från Fjällgatan och mynnar på Stigbergsgatan. Långt tidigare, innan det sprängdes ut för det nuvarande hamnområdet, sträckte sig denna trappa med till dåvarande hamn. Det sägs att vid foten av trappan låg en krog med namnet Sista Styvern.

Den är uppdelad i fem sektioner enligt följande: 23 steg, 16 steg, 9 steg, steg och slutligen 16 steg.

Sammanlagt 73 steg.

Stängt för kommentarer.