Skeppargränd

Husen kring Skeppargränd, vilken sträcker sig mellan Åsögatan och Lotsgatan, dels i kvarteret Tjärhovet Större och Lotsen, förvaltas pietetsfullt av Stadsholmen.

Bild 1. Skeppargränd, stentrappa mot Åsögatan: 6 steg och 9 steg.

Bild 2. Skeppargränd 1. 4 steg.

Bild 3. Skeppargränd 3. 4 steg.

Bild 4. Skeppargränd 4. 3 steg.

Bild 5. Skeppargränd 8. 7 steg.

Sammanlagt 33 steg.

Dina väl valda ord här

*