Barnängsgränd

Barnängsgränd är en liten gata, som är avstängd för trafik och verkar leva en ganska undanskymd tillvaro.

Bild 1 visar den österut med sina fyra breda trappsteg.

Bild 2 är tagen från en gång, vilken skymtar på bild ett ovanför trappan, och leder in till en gård. Trappan om fyra steg leder till Barnängsgränd. De vackra fönstren som syns tillhör det gamla bomullsspinneriet.

Sammanlagt 8 steg.

Dina väl valda ord här

*