Danvikskanalen fullscreen

Hammarbykanalen/Masthamnen

Danvikskanalens mynning vid Saltsjön. En vacker rundel är byggd för att hysa farledssignalen. Troligen såg den första fyren helt annorlunda ut med tanke på fundamentet. 8 trappsteg, som kommer från intet, leder upp till rundeln. Antagligen har platsen fungerat som tilläggsplats för färjetrafik på den tiden då färjor i större omfattning transporterade människor över stadens vatten. Då inte bara över Saltsjön, även över Riddarfjärden fanns det flera fasta linjer.

Nu består färjetrafiken året runt endast av  Djurgårdsfärjan och den lilla rutten över Hammarby Sjö, med  färjan M/S Lotten vilken avgår från kajen i slutet av Tegelviksgatan över till bryggan vid Kölnagatan i Södra Hammarbyhamnen, den så kallade Hammarby Sjöstad.

Färjan M/S Emelie trafikerar sommartid, för en avgiftsbelagd förbindelse, från Hammarby Sjöstad via Saltsjöqvarn och Djurgården till Nybroplan i centrala Stockholm. Får dessutom bistå M/S Lotten vid hennes eventuella driftstörningar.

Masthamnen fick sitt nuvarande namn år 1925. Stockholms namnberedning motiverade sitt förslag med: “En karta 11 januari 1774 över trakten, upprättad för upplåtelse av berget till Fredrik Lundin utvisar läget av den fordom, vid bergets västra ända, belägen masthamn.” Även på en ritning över Stockholms stora skeppsvarv från 1745 finns “masthamnen” markerad. Med “berget” åsyftades Fåfängan och Fredrik Lundin anlade där sin malmgård och sitt lusthus Fåfängan. Malmgården finns fortfarande kvar intill Masthamnen, kajen vilken numera är tjänar som uppställningsplats för containertrafiken till och från Finland via Vikingline.

Sammanlagt 8 steg.

Dina väl valda ord här

*