Katarina Norra skola

Bild 1. Den pampiga huvudentréns trappa, omfattande 11 steg, ligger österut på Tjärhovsgatan och skolgården, men har konstigt nog, ingen entré direkt in från gatan. Vare sig från Tjärhovsgatan eller Nytorgsgatan.

Bild 2. Denna entré har en ingång, om 2 steg, direkt från Tjärhovsgatan.

Bild 3. Även denna entré, väster om huvudentrén, till skolbyggnaden har ingång från Tjärhovsgatan vilken sker med 3 steg.

Bild 4. Det här valvet, som skymtar i bakgrunden på bild 2, vetter mot en ingång till/från Katarina Östra Kyrkogårdsgränd med 3 steg och har en sidoramp för transporter.

Bild 5. Utrymningstrappan längst ut i väster på skolgården bygger cirka 105 steg i cirklar upp efter huskroppen. Den lilla trappan om 3 steg, till höger i förgrunden leder vad jag tror in till något som har med matlagning att göra. I bakgrunden syns början på Södermannagatan.

Sammanlagt 124 steg.  (Cirka?)

Dina väl valda ord här

*