Glasbrukstäppan

Glasbrukstäppan, tidigare kallad Glasbruksklippan innan den sprängdes i bitar, ligger mellan Mäster Mikaels Gata, Glasgränd och Sandbacksgatan. Det är en park i två nivåer där det nedre, åtminstone sommartid, ger skugga och svalka. De två cirkelrunda fontänerna bidrar med sitt porlande närheten till vatten. Det lilla lusthuset, ritat av Ivan Jacobsson, bjuder ytterligare skydd om nu solen letar sig ned till denna undanskymda park. Vintertid är det inget ställe att meditera på. Den övre nivån, vilken jag aldrig har besökt sommartid, rymmer nog plats för soldyrkare och kanske dagisbarn. Under snön på bilderna kanske det finns sandlådor och andra skojigheter? Denna nivå kan ge en föreställning om Glasbruksklippans tidigare storlek.

Hur denna täppa/park kom till har jag inte lyckats utröna, trots ihärdiga försök. Men stora förändringar måste ha skett i samband med Renstiernas Gata framdragning och Statens Hantverksinstitut byggande, åtminstone i den östra delen av täppan/parken. I den västra delen har säkerligen en hel del träkåkar fått stryka på foten, för att ge plats för nybebyggelse efter Glasgränd och Mäster Mikaels Gata. Berget mot täppan/parken verkar inte vara utsprängt så det är kanske det gamla urberget som går i dagen.

Bild 1. Från Glasgränd leder, bland andra, denna gångväg in till Glasbrukstäppan med en stentrappa med 4 steg. De andra jag nämner syns till vänster på bild och leder upp till en något högre nivå i täppan och är tre till antalet omfattande fem steg vardera, sålunda 15 steg tillsammans.

Bild 2. In till den nedre delen av täppan finns denna stentrappa om 2 steg. I bakgrunden skymtar trappan upp till den övre nivån.

Bild 3. Detta är trätrappan som skymtade på tidigare bild och den är byggd i tre avsatser. Den första om 11 steg, den andra om 9 steg och slutligen den tredje byggd i sten om 5 steg. Dörren som står på glänt leder in till den övre nivån.

Bild 4. På bilden syns längst bort i bild en av ingångarna till en plats att sitta och tänka på, eller (varför inte?) rent av ta en pilsner. Vart den främre trappan leder kan man ju fråga sig? En liten staty ”Midgårdsormen II” är här placerad till beskådande på en sten vid en liten damm. 3 steg i varje trappa.

Bild 5. Detta, till vänster. är den tredje ingången till denna mystiska plats. 3 steg.

Bild 6. Detta är ”Midgårdsormen II”. 1947 sattes den diminutiva Midgårdsormen upp, ett verk av Karl (Kalle) Lodén. Skulpturen stals  och för att fylla tomrummet anlitades konstnären Mats Lodén, barnbarn till Karl, att göra en ny midgårdsorm. Helt följdriktigt döptes den nya skulpturen till Midgårdsormen II.

Bild 7. Skylten som talar om vem som skapat ”Midgårdsormen II”.

Bild 8. Hantverksstenen rest 1952. Skulptör Edvin Öhrström 1906-1994.

Bild 9. Trappa från Sandbacksgatan till den övre nivån av parken. 8 respektive 7 steg.

Bild 10. I stål och trä uppförd trappa från östra sida av Täppan, efter gången som leder på ”baksidan” av L’Estradska skolan.

Bild 11. En av markbunden trappa liggandes på den övre nivån. 3 steg.

Bild 12. Ytterligare en markbunden trappa utförd i två avdelningar på den övre nivån. 7 och 7 steg.

Sammanlagt 83 steg.

 

En kommentar

  1. Pingback: Glasgränd & Glasbrukstäppan.. | Welcome To Nicki © 2015

Dina väl valda ord här

*