Duvnäsgatan

Duvnäsgatan 1.

Bild 1. En pampig entré måste jag nog tillstå. Dess fyra trappsteg, nåväl tre och halvt, är väl anpassade till markens lutning, Duvnäsgatan är säkert en av de brantare backarna på östra Södermalm.

4 steg.

Duvnäsgatan 14.

Bild 2. Troligen sträckte sig denna trappa över hela entréns bredd, men har på senare tid försett med en liten ramp, till fromma för rullstolsbundna, barnvagnar och i viss mån cyklister. Uppe till höger skymtar ovanstående entré.

3 steg.

Dina väl valda ord här

*