L’Estradska Skolan (och alla dess omkringliggande trappor)

Jag börjar vid den stora ingången, som vetter mot Saltsjön. Den når man antingen via Albert Engströms Trappor vid Renstiernas Gata eller från Mäster Mikaels Gata. Denna ingång används troligen i dag inte som huvudentré för eleverna. L’Estradska Skolan var tidigare Statliga Hantverksinstitutet.

Bild 1. Trappor ledande upp till stora ingången av skolan, närmast Albert Engströms Trappor, 3 respektive 10 steg.

Bild 2. Trappan närmast Mäster Mikaels Gata, 8 steg. I bakgrunden ses trappan till stora ingången, 9 steg.

Bild 3. Visar den västra sidan av skolan, till höger om stora ingången. Dessa trappor, om 6 steg, liten promenad och ytterligare 20 steg, leder upp till den troligen mest frekventerade entrén till L’Estradska Skolan, belägen vid slutet av Sandbacksgatan.

Bild 4. Väster om finns ytterligare trappa vilken passeras när man går trapporna på bild 3. En trappa som leder upp till parken Glasbrukstäppan, vid Sandbacksgatan. En ganska listigt hopkommen konstruktion, i all sin enkelhet. En stålkonstruktion med fastskruvade sättsteg av trä består av tre sektioner med vardera 10 steg och två vilplan.

Bild 5. En bit till vänster om stora ingången finns dessa två galvaniserade konstruktioner, troligen varuintag. 3 respektive 5 steg.

Bild 6. Om vi fortsätter från bild tre och viker av höger kommer vi fram till en slags servicegång och då ser vi Renstiernas Gata och Tjärhovsplan och i fonden en trappa om 4 steg. Gå upp för trappa och vik höger fortsätt och kommer fram till bild 5.

Bild 7. Trappan om 5 steg leder ned till en stig, som i sin tur mynnar i ingenting.

Bild 8. Denna lilla trappa om 4 steg leder, från Sandbacksgatan 10, ned och småningom fram till det avbildade på bild nio. Det lilla trähuset i förgrunden kan tänkas innehålla diverse material att användas vid eventuella verksamheter, vilka kan utföras på det uppförda trädäcket.

Bild 9. Det ”ingenting” som nämns i bild sju syns i bakgrunden på denna bild. Upp till trädäcket leder 2 trappsteg, vilket nog är tänkt som en slags rekreationsplats för eleverna och tre stycken permanenta pingisbord är uppställda. Till vänster längs med huskroppen finns det sittplatser. Upp efter husväggen virvlar en utrymningstrappa vilken består av cirka 60 steg.

Sammanlagt 169 steg.

Dina väl valda ord här

*