Alla över 100 trappsteg

14 trappor
 • Huvudingång
 • Öster ingång Tjärhovsgatan
 • Väster ingång från Tjärhovsgatan
 • Passage för varutransporter
 • Utrymningsstegen

Katarina Norra skola

Bild 1. Den pampiga huvudentréns trappa, omfattande 11 steg, ligger österut på Tjärhovsgatan och skolgården, men har konstigt nog, ingen entré direkt in från gatan. Vare sig från Tjärhovsgatan eller Nytorgsgatan.

Bild 2. Denna entré har en ingång, om 2 steg, direkt från Tjärhovsgatan.

Bild 3. Även denna entré, väster om huvudentrén, till skolbyggnaden har ingång från Tjärhovsgatan vilken sker med 3 steg.

Bild 4. Det här valvet, som skymtar i bakgrunden på bild 2, vetter mot en ingång till/från Katarina Östra Kyrkogårdsgränd med 3 steg och har en sidoramp för transporter.

Bild 5. Utrymningstrappan längst ut i väster på skolgården bygger cirka 105 steg i cirklar upp efter huskroppen. Den lilla trappan om 3 steg, till höger i förgrunden leder vad jag tror in till något som har med matlagning att göra. I bakgrunden syns början på Södermannagatan.

Sammanlagt 124 steg.  (Cirka?)

 • Metargatan 1
 • Gårdstrappa Metargatan 1
 • Metargatan 3
 • Metargatan 5
 • Metargatan 7
 • Metargatan 9
 • Metargatan 14

Metargatan 1-14

Bild 1. Entrén från gatan ligger på Södermannagatan-Metartorget medan ingången ligger till vänster ovanför de trapporna om 3 steg, och 3 steg.

Bild 2. Leder ned till en cykelparkering och ingång till källarvåningar mm och omfattar 15 steg.

Bild 3. Entrétrappa till innanför liggande gård och port och består av 8 steg och 3 steg.

Bild 4. Entrétrappa till innanför liggande gård och port och består av 6 steg, 7 steg och 8 steg.

Bild 5. Entrétrappa till innanför liggande gård och port och består av 6 steg, 11 steg och 4 steg.

Bild 6. Entrétrappa till innanför liggande gård och port och består av 7 steg, 10 steg och 3 steg.

Bild 7. Förbindelse mellan gatuplan medelst en smärre gård lämplig som cykel- eller tillfällig plats för bilparkering. Trappan består av 7 steg.

Metargatsområdet sammanlagt 101 steg.