Entrétrappa till Viking Lines kontor

En trappa med två bestigningsmöjligheter, som förmodligen ska göra ett imponerande intryck, men verkar mest ritad som ett arbete med mycket låg inspirationsnivå. Sedd framifrån består den vänstra trappan av 9 steg och den högra av 10 steg.

På samma byggnad finns en sidoingång belägen på den västra gaveln, vilken består av 10 steg.

Sammanlagt 29 steg.

Stängt för kommentarer.