Sofia kyrka

Sofia kyrka står i den nordvästra delen av parken Vita bergen, den delen av parken, som vi Kristallare, kallade ”Tippen”. Där fanns en liten fotbollsplan där häftiga bataljer utspelades mellan sammansatta lag från kvarteret Kristallen.  Den sydöstra delen där friluftsteatern ligger, kallades helt enkelt ”Vitan”.

Bild 1. Huvudportalen, vilken som vanligt ligger mot väster. 4 steg.

Bild 2. Sidoingång mot norr. 4 steg.

Bild 3. Sidoingång mot norr. 4 steg. Notera till vänster i bild den lilla ingången till sakristian. 1 steg.

Bild 4. Före detta ingången till begravningskapellet, numera sakristia där även gudeliga förrättningar kan äga rum. Främre trappa 5 steg och vid den igenmurade portalen, 2 steg.

Bild 5. Sidoingång mot söder. 4 steg.

Bild 6. Sidoingång mot söder utrustad med ramp. 5 steg.

Sammanlagt 29 steg.

HÄNDELSEHISTORIK

1902 Sofia kyrka börjar byggas.

1906 Kyrkan invigs. 

1914 Kopparplåt på tornen byts. Kontreforer mm avtäcks med koppar pga  fuktproblem.

1948–51 Genomgripande renovering genomförs. Väggarnas och valvens dekorativa och figurala måleri övermålas med kalkfärg. Rosettfönstret i koret muras igen och ersätts med en hög freskomålning av Hilding Linnqvist. Rosettfönstrets glasmålning flyttas till västra korsarmen. Låg nisch för altaret tas upp. Nytt altare, predikstol och orgelfasad. Orgelverket byggs om. Nya läktarbarriärer. Korskrank avlägsnas. Ornering på bänkgavlarna tas bort. Färgat antikglas sätts in i norra och södra fönstren. Nischer tas upp i korsmittens hörn där förgyllda armaturer placeras och ersätter mässingskronor.

Begravningskapell ändras till sakristia och kapellets ytterport muras igen.

Dörröppningar tas upp till intilliggande förrum. Nya förrum söder och norr om vapenhuset skapas genom nya mellanväggar. ”Akustisk” puts i valven.

1955 Exteriören renoveras pga läckande tak och vittrat fogbruk. dito

1964 Huvudtornets kopparplåt byts, vissa konstruktionsåtgärder.

1982–83 Omfattande interiör renovering utförs. Asbestputs från 1951 i kupol dito och på sidoläktarnas väggar avlägsnas. Valv och väggar omputsas. Förändring av bänkuppställningen enligt principen för centralkyrka. Nytt altare, ambo och altarring. 1906-års korskrank återplaceras i koret. Utrymmen för kören inrättas på sidoläktarnas bakre delar. Bisättningsrum anordnas i sydvästra trapphuset. 

2000 Informationsdisk installeras och textilförvaringen ordnas. 

Uppgifterna hämtade i Google under Sofia kyrka.

Stängt för kommentarer.