Tengdalsparken

Bild 1. Gröna Huset vid förlängningen av Skånegatan. Fungerade förr som ett slags eftermiddagshem för skolelever i Sofia skola. I dag tror jag att det är ett dagis som huserar i kåken. 26 steg och 14 steg.

Bild 2. Här ser vi den vackra verandan åt väster på Gröna Huset och den övre trappan från bild 1. 14 steg.

Bild 3. Den östra gaveln på Gröna Huset och i bakgrunden syns hus liggande vid Bondegatan. 9 steg.

Bild 4. Parken sedd mot Tengdalsgatan. I parken fanns (?) det en stor plaskdamm till ungarnas förtjusning och föräldrars oro. Jag hoppas den är kvar för den var spännade, speciellt att ta sig under en valvbro som delade av dammen. 4 steg.

Bild 5. Parken längre söderut vid Barnängsgatan. 5 steg. Uppe i hörnet till höger på bilden syns de trappor återfinns på bild 6.

Bild 6. Dessa trappor leder norrut in i Tengdalsparken. 11 steg och 12 steg.

 

Sammanlagt 81 steg.

Stängt för kommentarer.