Trappor vid Elsa Borgs staty

Trappa vid Elsa Borgs staty

Stentrappa 14 steg och 7 steg.

Sammanlagt 21 steg.

Elsa Dionysia Borg, 1826-1909.

I 50-årsåldern avslutade Elsa Borg sin lärargärning. Hon kom i kontakt med kristna vänner i Stockholm, vilka fick ögonen på henne som en lämplig person för att starta ett missionsarbete i Vita Bergen.

Elsa Borgs kristna vänner i Stockholm hade vintern 1875 bildat en arbetsförening till stöd för bibelkvinnors underhåll, och snart fann man behov av att starta ett hem för dessa, med Ellen Ranyards i London 1857 som förebild. Byggmästare Henrik Hallström kände sig manad att inköpa fastigheten vid Nya gatan 28 (nuvarande Skånegatan 104). Efter en studieresa till England, och efter att ha funnit lämpliga medarbetare, kunde Elsa Borg flytta in i bibelkvinnohemmet den 3 nov 1876.

Verksamheten växte snabbt och 1879 anskaffades Groens Malmgård som ett ”Skyddshem för kvinnor” och senare tillkom flera barnhem i Stockholm med omnejd.

Missionen på Vita bergen testamenterades av Elsa Borg till Louise Ulff, som övertog ledarskapet 1909. Gården stod i missionens tjänst till 1928.

Groens malmgård är en av Stockholms bevarade malmgårdar belägen vid Malmgårdsvägen 53 på Södermalm i Stockholm. Malmgårdsvägen är uppkallad efter denna gård.

På 1930-talet beslöt Stockholms stad att upprusta gården och sedan 1983 drivs egendomen av stiftelsen Malmgården Vita Bergen.

Ovanför malmgården planterades en magnolia 1933. Intill magnolian restes 1972 statyn (skapad av Astri Bergman-Taube) föreställande Elsa Borg omgiven av två små barn.

Sedan år 1969 delas årligen Magnoliapriset ut av Sofia hembygdsförening.  Priset är en magnoliaplanta som ges till en person, vilken med sin gärning gjort förtjänstfulla insatser och glatt sina medmänniskor i Sofia församling eller på  övriga Södermalm. Prisutdelningen sker med en fest när magnoliaträdet vid statyn blommar på bar kvist i början av maj. Vid prisfesten sjunger Magnoliakören in våren med traditionell vårsång.

 

Stängt för kommentarer.